Your search results

Om Gnosjöregionen

Fastighetsportalen visar lediga fastigheter och företagslokaler i Gnosjöregionen. Här kan du som fastighetsägare eller markägare annonsera dina lokaler, fastigheter eller mark och du som söker kan finna lediga lediga ytor som passar just dig. Det unika med portalen är att man också kan annonsera ”anonymt”.

Gnosjöregionen – drivkraft, samverkan och entreprenörskap

Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo utgör de fyra kommunerna i den kända Gnosjöregionen i Småland, även kallad GGVV-regionen. Trots att orterna inte hör till landets största bildar de ett unikt område som är ett av landets mest industritäta. Omkring 11.000 blomstrande småföretag hittar du i denna företagarandans region. Här finns många av rikets mest framgångsrika företag och industrier inom metall, plast och trä. Många tycker att det är just mångfalden av små entreprenörer och ett speciellt professionellt samarbete som gör regionen så unik och driver den framåt.

Gnosjöandan

Det som bidragit till att sätta de fyra kommunerna Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Vaggeryd på kartan är utan tvekan den så kallade Gnosjöandan, vilken präglar hela regionen. Den berömda entreprenörsandan står för yrkeskunnande, arbetsamhet, sparsamhet, ödmjukhet, respekt och samverkan. Företagsamheten och företagarandan har en lång tradition i hela regionen och bildar tillsammans med samarbetstänket en god grogrund för etablerandet av nya företag. Just tanken att det lönar sig att samarbeta mellan kommuner och företag är både typiskt och unikt för området. I Gnosjökommunerna pågår flera samarbets- och samverkansprojekt med hjälp av den gemensamma utvecklingsplattformen Business Gnosjöregion AB.

”Tillsammans är vi starka” är en av parollerna för det aktiva samarbetet mellan de fyra kommunerna i Gnosjöregionen.

 

Jämför objekt